Orthomanuele keuring na trauma dan wel mishandeling/verwaarlozing

Heel veel honden hebben al een verleden voordat ze bij hun baas komen. Het kan zijn dat ze in Nederland uit het asiel komen of dat ze uit het buitenland komen. Veel van deze honden hebben jammer genoeg niet in de beste omstandigheden geleefd of zijn zelfs mishandeld. We zien bij deze dieren dan ook met grote regelmaat problemen in de rug en nek. Omdat mogelijke problemen al aanwezig zijn vanaf dat een hond of kat in huis komt is het moeilijk in te schatten of er problemen zijn. Daarom is het verstandig om dieren met een verleden te laten controleren.

Hetzelfde geldt voor dieren die een ongeluk hebben gehad, zoals een aanrijding of een val vanuit een raam. Vaak wordt gekeken naar de meest opvallende klachten zoals een gebroken poot. Dit wordt behandeld en dan lijkt het weer beter te gaan. Maar regelmatig houden de dieren klachten aan hun rug of nek.

Een orthomanuele keuring na trauma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beoordeling van de gang
  • Een beoordeling van de verschillende reflexen tijdens een neurologisch onderzoek
  • Beoordeling van de verschillende gewrichten tijdens een volledig orthopedisch onderzoek
  • Beoordeling van de rug en nek tijdens een volledig orthomanueel onderzoek
  • Indien nodig zullen afwijkende standen gecorrigeerd worden.

Aansluitend aan de keuring zullen toegepaste bewegings- en revalidatie adviezen gegeven worden en zal indien nodig medicamenteuze ondersteuning gegeven worden.

Reacties zijn gesloten.